Món ăn ngày tết ông Công ông Táo


Tục cúng ông Táo trong ngày tết ông Công ông Táo

Tục cúng ông Táo ngày tết ông Công ông Táo

Cúng ông Táo là việc mà mọi gia đình người dân Việt Nam đều thực hiện vào 23 tháng chạp – ngày tết ông Công ông Táo hàng năm. Nét văn hóa truyền thống đó đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi người dân Việt Nam. Tuy vậy, không ít người hiểu chưa […]