ớt cay nhất thế giới


Loại ớt cay nhất thế giới - Carolina Reaper

Ớt cay nhất thế giới – Gia vị nên thử

Nói tới ớt, chúng ta thường nghĩ ngay tới những loại ớt của Ấn Độ. Tuy nhiên giống ớt cay nhất thế giới đang thuộc về loại ớt có tên Carolina Reaper của Mỹ. Carolina Reaper là giống ớt kiểng được lai tạo có độ cay được đo đạt mức trung […]